Dotace na tepelná čerpadla – Nová zelená úsporám 2024

Tepelná čerpadla v programu „Nová zelená úsporám 2024“

Vybrali a zjednodušili jsme pro vás to podstatné.
Program se nyní dělí na dvě části:

1. Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy – Kotlíková dotace

Kdo může žádat?

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
 • Ten, kdo má jako hlavní zdroj kotel na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy.

Co je podmínkou?

 • Průměrný čistý roční příjem maximálně 170.900 Kč na osobu (14.242 Kč měsíčně). Příjmy jsou průměrovány. Děti a studenti mají automaticky příjem 0. Domácnosti složené pouze z důchodců nemusejí dokládat příjmy.
  Příklad: V domácnosti jsou 4 osoby. Dva dospělí, dvě děti. Roční příjem domácnosti tedy nesmí překročit 4 x 170.900 Kč = 683.600 Kč. Děti mají příjem 0, dospělí tedy můžou vydělat ročně každý 341.800 Kč, tj. 28.483 Kč měsíčně.
 • Ekologicky zlikvidovat původní zdroj tepla.

Od kdy?

 • Zahájení příjmu žádostí: začátek roku 2022.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanoveného objemu peněz.
 • O dotaci se může žádat na všechny instalace realizované od 1.1.2021.
 • Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Kde se žádá?

Co je potřeba doložit k podání žádosti?

 • Formulář se žádostí o podporu.
 • Revizi původního kotle.
 • Výpis z katastru nemovitostí.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na topný systém a komín.
 • Doklad o splnění podmínky o výši průměrného čistého příjmu.

Co je potřeba doložit po instalaci tepelného čerpadla?

 • Faktury a bankovní výpisy.
 • Fotodokumentaci nově nainstalovaného tepelného čerpadla.
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu – vystavujeme my.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle – vystavuje sběrna nebo kovošrot.

Na jaké tepelné čerpadlo dostanu dotaci?

Kdo mi může tepelné čerpadlo namontovat?

 • Pouze ta firma, která má příslušná oprávnění a odbornou způsobilost. Úsporné vytápění s.r.o. touto firmou samozřejmě je.

Co všechno pokrývá dotace?

 • Dotace se vztahuje na kompletní dodání a montáž tepelného čerpadla i s přípravou ohřevu užitkové vody (vody na mytí apod.). Tedy na kompletní kotelnu (strojovnu).

Kolik dostanu?

Za výměnu původního zdroje tepla za:

Nevíte jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a my vám pomůžeme:

 

2. Dotace pro všechny ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám

Kdo může žádat?

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
 • Ten, kdo má jako hlavní zdroj kotel na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy nebo lokální kamna nebo elektrické vytápění (elektrokotel i lokální přímotopné topení).

Co je podmínkou?

 • Ekologicky zlikvidovat původní zdroj tepla.

Od kdy?

 • Zahájení příjmu žádostí: podzim 2021.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanoveného objemu peněz.
 • O dotaci se může žádat na všechny instalace realizované od 1.1.2021.
 • Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Kde se žádá?

Co je potřeba doložit k podání žádosti?

 • Formulář se žádostí o podporu.
 • Revizi původního zdroje tepla.
 • Výpis z katastru nemovitostí.
 • Fotodokumentace stávajícího zdroje. U kotlů i napojení na topný systém a komín.

Co je potřeba doložit po instalaci tepelného čerpadla?

 • Faktury a bankovní výpisy.
 • Fotodokumentaci nově nainstalovaného tepelného čerpadla.
 • Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu – vystavujeme my.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle – vystavuje sběrna nebo kovošrot.

Na jaké tepelné čerpadlo dostanu dotaci?

Kdo mi může tepelné čerpadlo namontovat?

 • Pouze ta firma, která má příslušná oprávnění a odbornou způsobilost. Úsporné vytápění s.r.o. touto firmou samozřejmě je.

Co všechno pokrývá dotace?

 • Dotace se vztahuje na kompletní dodání a montáž tepelného čerpadla i s přípravou ohřevu užitkové vody (vody na mytí apod.). Tedy na kompletní kotelnu (strojovnu).

Kolik dostanu?

Za výměnu původního zdroje tepla za:

 • Tepelné čerpadlo voda-voda
  s přípravou teplé vody: 50% z celkových výdajů, maximálně však 100.000 Kč.
  bez přípravy teplé vody: 50% z celkových výdajů, maximálně však 80.000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo země-voda
  s přípravou teplé vody: 50% z celkových výdajů, maximálně však 100.000 Kč.
  bez přípravy teplé vody: 50% z celkových výdajů, maximálně však 80.000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda
  s přípravou teplé vody: 50% z celkových výdajů, maximálně však 100.000 Kč.
  bez přípravy teplé vody: 50% z celkových výdajů, maximálně však 80.000 Kč.

Nevíte jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás a my vám pomůžeme: