Porovnání nákladů na vytápění 2024

Většinu zájemců o vytápění tepelným čerpadlem zajímá, kolik ušetří oproti „standardním“ způsobům vytápění.
V dnešní době je však těžké zpracovat konkrétní porovnání nákladů, protože se ceny energií u jednotlivých odběratelů mohou velmi lišit.

Pokud máte plynový kotel nebo elektrokotel, lze říci, že pracuje s účinností cca 100%. Tedy z 1kWh na pohon vyrobí cca 1 kWh tepla.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda vyrobí z 1 kWh cca 3,2 kWh tepla a země-voda dokonce cca 4 kWh tepla.
Pokud tedy vaši spotřebu energie na vytápění a ohřev teplé vody vydělíte 3,2 nebo 4 máte předpokládanou spotřebu domu při provozu s tepelným čerpadlem.

Pokud máte kotel na tuhá paliva, je těžké stanovit spotřebu v kWh, protože různá paliva mají různou účinnost. Paliva se i dost často kombinují. Pro přesné porovnání zde doporučujeme provést výpočet tepelné ztráty objektu.

Pokud stavíte nový dům a máte vypočtenu tepelnou ztrátu objektu, můžete ji zadat do této tabulky a spotřebu domu si sami vypočítat. Pak spotřebu opět vydělíte 3,2 nebo 4.

Nevíte jakou máte tepelnou ztrátu objektu? Zkuste si sami sestavit cenovou nabídku. Náš program vám s odhadem tepelné ztráty pomůže.

Nevíte, jaký systém tepelného čerpadla je pro vás nejvhodnější?
Kontaktujte nás: