Tepelná čerpadla voda – voda

Díky stálé teplotě spodní vody (cca 10°C) jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel.

Jak fungují tepelná čerpadla voda – voda:

 • potřebujete dvě studny, jednu zdrojovou a druhou vsakovací
 • studna zdrojová musí mít dostatečný pramen, bavíme se o vydatnosti od cca 0,5 l/s výše (podle výkonu tepelného čerpadla)
 • vodu ze studny zdrojové proženeme tepelným čerpadlem, kde ji odebereme část tepla a vracíme ji zpátky do země, do studny vsakovací
 • vzdálenost mezi studnami by měla být minimálně 10m, nejlépe ve směru podzemních proudů zdrojová → vsakovací studna

Kvalita vody

 • při použití tohoto systému je třeba znát detailní informace o složení spodní vody
 • návrh systému na základě rozboru vody vám samozřejmě rádi provedeme

Vydatnost zdrojové study

 • průtok požadovaný tepelným čerpadlem musí pokrývat vydatnost studny
 • ta se uvěřuje pomocí čerpací zkoušky: ze studny se potřebným průtokem čerpá voda a sleduje se pokles hladiny a případný pokles hladiny okolních studen
 • čerpací zkouška trvá ideálně až 14 dní
 • pokud studnu vyčerpáme během jednoho dne nebo dokonce během několika hodin, nemá cenu o tepelném čerpadle voda – voda uvažovat

Vsakovatelnost

 • stejný objem vody, který se vyčerpá je ovšem třeba do země vrátit, proto je nutno posoudit i vsakovatelnost vody v dané lokalitě
 • tento posudek zpracuje hydrogeolog, který určí i parametry vsakovací studny.
 • vsakovací studna může být vrt, ale i povrchový vsak, například pouhá díra o průměru 1 m x 1 m x 1m vysypaná pískovcem

Nutné povolení pro tepelné čerpadlo voda-voda

 • povolení k využívání spodní vody jako zdroje pro tepelné čerpadlo vydává odbor životního prostředí na základě hydrogeologického posudku

Technický a cenový návrh systému voda-voda vám rádi zpracujeme: