Jak upravit starší radiátorový systém

Není důležité jaký mají vaše radiátory tvar nebo z jakého jsou materiálu, ale jaký mají výkon. A výkon radiátoru = jeho plocha. Jednoduše řečeno, čím větší radiátor tím lepší.

Váš stávající zdoj tepla (plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva, …) umí natopit vodu v radiátoru na poměrně velké teploty (70 – 80°C). Tepelné čerpadlo umí natopit vodu většinou na maximálně 55°C. Navíc platí, že čím je teplota topné vody nižší, tím je jeho provoz ekonomičtější. Velikost radiátoru musí být tedy dostatečná, aby i při teplotě topné vody 55°C nebo nižší byl schopen vytopit místnost ve které je umístěn.

Topný systém vám zdarma zkontrolujeme. Jak na to?

1. Nejdříve je třeba vypočítat tepelnou ztrátu objektu. To dělá projektant vytápění, na základě rozměrů domu a materiálů použitých na stavbě (zajímají nás okna, materiál obvodového zdiva, veškeré použité izolace apod.). Vyzkoušeného projektanta máme po ruce. Výpočet provede rychle a přesně.

2. Když máme výpčet tepelné ztráty, víme, kolik tepla je potřeba dodat každé místnosti, aby v ní bylo i při extrémní zimě teplo.
Příklad: obývací pokoj má tepelnou ztrátu 800W. Radiátor tam umístěný musí tedy při 55°C a venkovní teplotě -15°C mít výkon minimálně 800W. Tento výkon udává výrobce radiátorů a my jej víme. Pokud je výkon dostatečný, radiátor zůstává jak je. Pokud je výkon radiátoru menší je zkrátka malý a my jej musíme zvětšit.

3. Pokud máte moderní deskové radiátory (např. Korado) musí se radiátor vyměnit za větší. Lze buď navýšit jeho výšku nebo délku nebo se změní typ – jednodeskový za dvojdeskový, dvoudeskový za třídeskový. Pokud změníme pouze typ, je radiátor na výšku a šířku stejný, jen se o cca 5cm změní jeho hloubka.

4. Pokud máte žebrové radiátory, lze jejich plochu bez problémů navýšit přidáním žeber.

5. Výměna nebo úprava radiátoru je většinou nenáročná a není třeba se obávat velkého nepořádku.

6. Do místnosti můžeme samozřejmě doplnit i další radiátor.

Pokud zjistíme, že výkon radiátorů je nižší, ale nechcete do systému zasahovat a upravovat jej, máme také řešení:

1. Tepelná čerpadla topí tak dlouho, dokud je maximální teplota topné vody vyhovující a radiátory dům bez problémů vytopí.

2. Jakmile zjistíte, že teplota radiátorů je nevyhovující, sepnete původní kotel, který teplotu topné vody zvýší. Tepelné čerpadlo se automaticky uzavře, aby jej vysoká teplota topné vody nepoškodila.

3. Tento způsob je ekonomický jen pokud se vysokoteplotní zdroj zpouští minimálně, při teplotách tak -10°C nebo nižších.

Je lepší a ekonomičtější přizpůsobit radiátorový systém tepelnému čerpadlu než provozovat tepelné čerpadlo v jeho hraničních možnostech.

Příklad:
1. Pokud je venkovní teplota -7°C a teplota topné vody 35°C je topný faktor tepelného čerpadla 3.
2. Pokud je venkovní teplota -7°C a teplota topné vody 50°C je topný faktor tepelného čerpadla 2,4.
3. Za stejně peněz za dodanou elektřinu dostáváte tedy o x % niží výkon tepelného čerpadla.

Úpravy radiátorového systému řešíme za režijní ceny. Nechceme, aby se instalace tepelného čerpadla zbytečně prodražovala.

Návrh tepelného čerpadla a posouzení radiátorového systému najdete zde: