Podlahové topení pro tepelné čerpadlo

Podlahovka je perfektní systém pro nízkoteplotní zdroje tepla, u kterých platí: na čím nižší teplotu topíte topnou vodu, tím máte ekonomičtější provoz.

Naše podlahové systémy pracují většinou i v -15˚C s teplotou topné vody 35˚C. Je to především proto, protože podlahové topení nejen správně nadimenzujeme, ale také správně nainstalujeme.

Na podlahový topný systém poskytujeme záruku 25 let.

Objednejte si návrh podlahového topení nezávazně a zdarma:

Správnou instalaci podlahového topení provádíme tak, že:

1. Na základovou desku nám připravíte hydroizolaci a tepelnou izolaci.
2. Okolo stěn instalujeme dilatační pásku, která oddělí podlahovou desku (většinou betonovou nebo anhydridovou) od stěn.
3. Zasekáme rozdělovač okruhů podlahového topení do stěny, tak, aby ve stěně byla vidět pouze dvířka. Většinou platí co místnost to samostatně regulovatelný okruh. Větší místnosti mohou mít okruhů více.
4. Položíme systémovou desku s výstupky, mezi které namotáme plastovou trubku ve které bude kolovat topná voda. Potrubí se ukládá v délce a rozteči dané projektem vytápění.
5. Systém natlakujeme a zůstane natlakovaný do úplného dokončení betonáže (lití) podlah.
6. Po dokončení lití podlahy pomalu a postupně natápíme.

Každá součást podlahového topení je důležitá a je nezbytné montáž provést perfektně.

Vaše podlahové topení navrhneme pořádně a pořádně je i namontujeme. Přesvědčte se: